ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"

Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
[18 มี.ค. 66]
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับอนุบาล 1 รายละเอียด
[13 ธ.ค. 65]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รายละเอียด
[19 พ.ค. 65]
ใบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา รายละเอียด
[19 พ.ค. 65]
ใบคำร้องขอทำเรื่องลาออก รายละเอียด
[28 ก.ย. 64]
เอกสารรับสมัครครู/เจ้าหน้าที่/พี่เลี้ยง รายละเอียด