ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"
Slides โดย www.itangmo.com
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 11
Slide 14
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
[8 เม.ย. 64]
จดหมายการจองหนังสือแบบเรียนและสมุด ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
[11 มี.ค. 64]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
[10 มี.ค. 64]
จดหมายลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
[18 ก.ย. 63]
เอกสารรับสมัครครู/เจ้าหน้าที่/พี่เลี้ยง รายละเอียด
[31 มี.ค. 63]
ใบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา รายละเอียด
[31 มี.ค. 63]
ใบคำร้องขอทำเรื่องลาออก รายละเอียด