ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"
Slides โดย www.itangmo.com
Slide 1
Slide 2
Slide 3
[03 ต.ค. 61]
แบบตอบรับเรียนพิเศษเย็น ภาคเรียนที่ 2/2561 รายละเอียด
[12 ก.ย. 61]
ขอบข่ายปลายภาคเรียนที่ 1/2561 รายละเอียด
[6 ส.ค. 61]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561,1/2562 รายละเอียด
[17 พ.ค. 61]
เอกสารลงทะเบียนเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561 รายละเอียด
[10 พ.ค. 61]
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
[26 เม.ย. 61]
แบบรายงาน และขยายผลประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
1 พฤศจิกายน 2561
นนทรีเกมครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2561
2 พฤศจิกายน 2561
มิสซาศุกร์ต้นเดือน
4 พฤศจิกายน 2561
English Camp
5 พฤศจิกายน 2561
มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรี พ.ท.น. นักเรียนซื่อสัตย์
7 พฤศจิกายน 2561
Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นป.3
8 พฤศจิกายน 2561
ประกวดหนังสั้น (ม.1-ม.6)
12 - 16 พฤศจิกายน 2561
การแข่งขันกีฬานนทรีเกมส์ปฐมวัย , นนทรีเกมส์ปฐมวัย
13 - 14 พฤศจิกายน 2561
นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
14 พฤศจิกายน 2561
Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นป.2
16 - 18 พฤศจิกายน 2561
ค่ายลูกเสือ ม.3 ค่ายลูกเสือ จปร.
17 พฤศจิกายน 2561
ประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล 3 , ประถมศึกษาปีที่ 6
21 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมวันลอยกระทงปฐมวัย , Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นป.1
22 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมวันลอยกระทง
23 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
29 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมวันพ่อ บริบาล , อนุบาล 1
30 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมวันพ่อ อนุบาล 2
30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561
ค่ายลูกเสือ ป.6 บ้านสวนยอแซพ
3 ธันวาคม 2561
กิจกรรมวันพ่อ อนุบาล 3
 
Month/Day/Year
Events
November 1st, 2018
Sports Day Activity
November 2nd, 2018
Monthly Missa
November 4th, 2018
English Camp
November 5th, 2018
Certificate Ceremony for good and honest students
November 7th, 2018
Scout Day Camp for Grade 3
November 8th, 2018
Short Film Contest (for Grade 7-12)
November 12th-16th, 2018
Sports Day Activity for Kindergarten
November 13th-14th, 2018
Certificate Ceremony for good and honest students
November 14th, 2018
Scout Day Camp for Grade 2
November 16th-18th, 2018
Scout Camp for Grade 9
November 17th, 2018
School Parents Meeting for Kindergarten Grade 3 , Grade 6
November 21st, 2018
Loi Krathong Activity for Kindergarten , Scout Day Camp for Grade 1
November 22nd, 2018
Loi Krathong Day Activity
November 23rd, 2018
Maha Thira Rat Chao's Day Activity
November 29th, 2018
Father's Day for Pre-Kindergarten & Kindergarten Grade 1
November 30th, 2018
Father's Day for Kindergarten Grade 2
November 30th- December 2nd, 2018
Scout Camp for Grade 6
December 3rd, 2018
Father's Day for Kindergarten Grade 3
 
年 / 月 / 日
活动
2018 年 11 月份 1 日
2018 nián nuǎn wǔ lǐ dì 20 jiè yùn dòng huì
2018年 暖武里第20届运动会
2018 年 11 月份 2 日
tiān zhǔ jiào xìn tú yuè dǐ jì huì
天主教信徒月底集会
2018 年11 月份 4 日
yīng yǔ kǒu yǔ jiǎo Camp
英语口语角 Camp
2018 年 11 月份 5 日
“shí jīn bú mèi ” bān jiǎng diǎn lǐ
“拾金不昧”颁奖典礼
2018 年 11 月份 7 日
Xiǎo xué sān nián jí Day Camp tóng jūn lù yíng huó dòng
小学三年级Day Camp 童军露营活动
2018 年 11 月份 8 日
Chū Zhōng -gāo sān duàn jù xuǎn bā sài
(初中-高三)短剧选拔赛
2018 年 11 月份 12-16 日
yòu ěr yuán bǐ sài nuǎn wǔ lǐ yùn dòng huì
幼儿园比赛暖武里运动会
2018 年 11 月份 13-14 日
tiān zhǔ jiào xìn tú jù huì     天主教信徒聚会
2018 年 11 月份 14 日
Xiǎo xué èr nián jíDay Camp tóng jūn lù yíng huó dòng
小学二年级Day Camp 童军露营活动
2018 年 11月份 16-18 日
Gāo zhōng tóng zi jūn yíng -zhēn chá yìng
高中童子军营-侦察营
2018 年 11 月份 17 日
yòu ěr yuán dà bān-xiǎo xué liù nián jí jiā zhǎng huì yì
幼儿园大班,小学六年级家长会议
2018 年 11 月份 21 日
yòu ěr yuán shuǐ dēng jié huó dòng ,
xiǎo xué yīnián jíDay Camp tóng jūn lù yíng huó dòng
幼儿园水灯节活动,小学一年级Day Camp 童军露营活动
2018 年 11月份 22 日
Shuǐ dēng jié huó dòng     水灯节活动
2018 年 11月份 23 日
lǎ mā liù shì diàn xià tǒng zhì jì rì huó dòng
拉瑪六世陛下统治纪日活动
2018 年 11月份 29 日
yòu ěr yuán qián bān fù qīn jié huó dòng
幼儿园(前班)父亲节活动
2018 年 11月份 30 日
yòu ěr yuán zhōng bān fù qīn jié huó dòng
幼儿园(中班)父亲节活动
2018 年 11月份 30 日 - 12月份 2 日
yòu ěr yuán zhōng bān fù qīn jié huó dòng
幼儿园(中班)父亲节活动
2018 年 12月份 3 日
yòu ěr yuán dà bān fù qīn jié huó dòng
幼儿园(大班)父亲节活动