ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"
Slides โดย www.itangmo.com
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
[07 ธ.ค. 61]
เอกสารลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
[03 ต.ค. 61]
แบบตอบรับเรียนพิเศษเย็น ภาคเรียนที่ 2/2561 รายละเอียด
[12 ก.ย. 61]
ขอบข่ายปลายภาคเรียนที่ 1/2561 รายละเอียด
[6 ส.ค. 61]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561,1/2562 รายละเอียด
[17 พ.ค. 61]
เอกสารลงทะเบียนเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561 รายละเอียด
[10 พ.ค. 61]
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
[26 เม.ย. 61]
แบบรายงาน และขยายผลประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
3 มกราคม 2562
เปิดทำการเรียนการสอนหลังวันหยุดคริสต์มาสและวันปีใหม่
4 มกราคม 2562
มิสซาศุกร์ต้นเดือน
5 - 6 มกราคม 2562
ค่ายลูกเสือระดับประถมศึกษาปีที่ 5 (ค่ายเซนต์คาเบรียล)
7 มกราคม 2562
มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรี พ.ท.น./นักเรียนซื่อสัตย์
9 มกราคม 2562
งานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
11 มกราคม 2562
ค่ายลูกเสือ Beaver , กิจกรรมวันเด็ก และมอบเด็กดีศรีีพระหฤทัยฯ
12 มกราคม 2562
วันเด็กแห่งชาติ (งดเรียนพิเศษวันเสาร์)
16 มกราคม 2562
หยุดวันครูแห่งชาติ
24 มกราคม 2562
กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน
26 มกราคม 2562
กิจกรรมงานวันราตรีแดงขาว / สานฝันปฐมวัย
27 มกราคม 2562
คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า พ.ท.น.
30 มกราคม 2562
ค่ายลูกเสือ Day Camp ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (ค่ายเซนต์คาเบรียล)
31 มกราคม 2562
ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย
 
Month/Day/Year
Events
January 3rd, 2019
First Day At School before Christmas & New Year Holidays
January 4th, 2019
Monthly Missa
January 5th-6th, 2019
Scout Camp for grade 5 (SAINT GABRIEL'S SCOUT CAMP)
January 7th, 2019
Certificate Ceremonyfor good and honest students
January 9th, 2019
Academic Days
January 11th, 2019
Children's Day Activity & Certificate Ceremonyfor good students 2018 ,
Beaver Scout Day Camp
January 12th, 2019
Children's Day
January 16th, 2019
School Holiday for Teacher's Day
January 24th, 2019
Student Council Elections
January 26th, 2019
P.T.N. Night XVIII , P.T.N. Kindergarten Night XIV
January 27th, 2019
P.T.N. Homecoming Day
January 30th, 2019
Scout Day Camp for Grade 4 (SAINT GABRIEL'S SCOUT CAMP)
January 31st, 2019
Field Trip for Kindergarten
 
年 / 月 / 日
活动
2019 年 1 月份 3 日
2019nián kāi xué shèn dàn jié - yuán dàn - xīn niàn fàng jià
2019年开学(圣诞节-元旦-新年放假)
2019 年 1 月份 4 日
tiān zhǔ jiào xìn tú jù huì     天主教信徒集会
2019 年 1 月份 5-6 日
xiǎo xué wǔ nián jí tóng zi jūn ( yíng)
小学五年级 童子军(营) ( SAINT GABRIEL ‘S SCOUT CAMP )
2019 年 1 月份 7 日
pā há lè tài nuǎn tà wǔ lǐ xué xiào“shí jīn bú mèi ” bān jiǎng diǎn lǐ
帕哈勒泰暖塔武里学校 “拾金不昧”颁奖典礼
2019 年 1 月份 9 日
2018nián xué qí niǎn dù kè wài zhī shí huó dòng
2018 年 学期年度 课外知识活动
2019 年 1 月份 11 日
“shí jīn bú mèi ” bān jiǎng diǎn lǐ -tóng zi jūn ( yíng)-ér tóng jié
“拾金不昧”颁奖典礼 - 童子军(营) Beaver - 儿童节活动
2019 年 1 月份 12 日
ér tóng jié zhōu liù fú xí bān fàng jià
儿童节-周六复习班 (放假)
2019 年 1 月份 16 日
jiào shī jié ( fàng jià)     教师节 (放假)
2019 年 1 月份 24 日
xué sheng huì xuán jǔ     学生会选举
2019 年 1 月份 26 日
yǒu ěr yuán tóng zhī mèng lián huān huì
幼儿园 (童之梦联欢会)
2019 年 1 月份 27 日
pā há lè tài nuǎn tà wǔ lǐ xué xiào “xiào yuán huó dòng rì ” huí gù
帕哈勒泰暖他武里学校 “校园活动日 ”回顾
2019 年 1 月份 30 日
xiǎo xué si nián jí tóng zi jūn (yíng)
小学四年级 童子军(营) ( SAINT GABRIEL ‘S SCOUT CAMP )
2019 年 1 月份 31 日
yòu ěr yuán yóu lǎn xùn liàn huá dòng     幼儿园 (游览) 训练活动