ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"
Slides โดย www.itangmo.com
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
[16 พ.ค. 62]
จดหมายตอบรับ เรียนพิเศษตอนเย็น,วันเสาร์ รายละเอียด
[13 พ.ค. 62]
รายชื่อนักเรียน อ.2-ม.3 , ม.5-ม.6 ประจำปีการศึกษา 1/2562 รายละเอียด
[27 ก.พ. 62]
เอกสารสั่งจองสมุด-หนังสือ ปี 2562 รายละเอียด
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
14 พฤษภาคม 2562
ชั้นบริบาล - อ.1 , ป.1 - ม.6 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
16 พฤษภาคม 2562
ชั้น อ.2 - อ.3 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 , ปฐมนิเทศนักเรียน
17 พฤษภาคม 2562
มิสซาเปิดปีการศึกษา
20 พฤษภาคม 2562
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
22 พฤษภาคม 2562
เริ่มเรียนพิเศษตอนเย็น
23 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมครอบครัวพอเพียง (โครงการร่วม มัธยมศึกษาปีที่ 4)
27 พฤษภาคม 2562
มอบเข็มสภานักเรียน , เลือกตั้งหัวหน้าห้อง
30 พฤษภาคม 2562
ประชุมนักเรียนคาทอลิก
31 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมเรียนรู้สู่มหาวิทยาลัย , กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
 
Month/Day/Year
Events
May 14th , 2019
First day of school, 1st semester, academic year 2019
for Pre-Kindergarten - Kindergarten grade 1st & grade 1st - 12th , Students Meeting
May 16th , 2019
First day of school, 1st semester, academic year 2019 for Kindergarten grade 2nd - 3rd
May 17th , 2019
Beginning New Academy Year Missa
May 20th , 2019
Substitution holiday for Visakha Buja Day
May 22nd , 2019
Beginning After School's Classes
May 23rd , 2019
Por-Peang Family Activity for Grade 9
May 27nd , 2019
Give school pins to the Student Council , Student Leadership Class Election
May 30nd , 2019
Catholic Students Meeting
May 31nd , 2019
Guidance to Further Study Activity , World No Tobacco Day Exhibition