ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"
Slides โดย www.itangmo.com
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 11
Slide 14
Slide 10
Slide 10
Slide 10
[8 เม.ย. 64]
จดหมายการจองหนังสือแบบเรียนและสมุด ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
[11 มี.ค. 64]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
[10 มี.ค. 64]
จดหมายลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
[18 ก.ย. 63]
เอกสารรับสมัครครู/เจ้าหน้าที่/พี่เลี้ยง รายละเอียด
[31 มี.ค. 63]
ใบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา รายละเอียด
[31 มี.ค. 63]
ใบคำร้องขอทำเรื่องลาออก รายละเอียด