ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"

Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
[10 พ.ค. 66]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2567 รายละเอียด
[4 ส.ค. 66]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2566 รายละเอียด
[15 พ.ค. 66]
อาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 รายละเอียด
[12 มิ.ค. 66]
ใบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา รายละเอียด
[12 มิ.ค. 66]
ใบคำร้องขอทำเรื่องลาออก รายละเอียด
[28 ก.ย. 66]
เอกสารรับสมัครครู/เจ้าหน้าที่/พี่เลี้ยง รายละเอียด